Dagens uppdaterade dollarkurs


Dollar till SEK

Dagens dollarkurs.cc uppdateras regelbundet direkt från ECB och visar därför enbart deras kurs. Därmed kan det skilja när ni skall gå och växla pengar inför er resa, se detta värdet som vi visar enbart som ett riktvärde.=

Biltjuv.se
Shrt.nu
Eurokurs.cc
Pundet.nu